TVRDÉ CHROMOVÁNÍ

Popis úpravy:

Na povrch součásti se elektrolyticky vyloučí velmi tvrdý a otěruvzdorný povlak s dobrou odolností proti korozi. Povlak má nízký koeficient tření a dodává tak dílci výborné parametry z hlediska otěru nebo opotřebení. Obvykle se vylučují vrstvy řádově od jednotek do stovek mikrometrů.

Použití:

Výroba součástí, kde je potřeba tvrdý, korozi odolný a otěruvzdorný povrch: lisovací válce a jejich uložení, pístnice, hřídele, vnitřní plochy válců, hydraulické součásti, licí formy. Využívá se při renovacích opotřebených uložení a rozličných třecích ploch.

Využitelný rozměr van:

Galvanické okno 1200x800 mm, obvyklá pokovovaná plocha 25-30 dm2/vanu

Specifikace výrobku:

Typicky hřídele, pístnice do délky 80 cm, vnější/vnitřní průměry válců, desky a další objekty do velikosti galvanického okna.

Specifikace pokovu:

Elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN ISO 6158 - Fe/Cr10-500hr.

Příjem zakázky:

Zákazník musí specifikovat:

  • potřebnou tloušťku povlaku nebo rozměr dílce včetně povlaku (příp. jaký rozměr potřebuje mít po následném broušení), místo pokovu a místa, která je nutná před nanesením chromu chránit
  • při chromování na míru potřebný rozměr a toleranci (výkres).

Díly musí být dodány suché, vhodně chráněné proti korozi.

Příprava povrchu:

  • do hladka vybroušený
  • bez dírek, škrábanců

Galerie:

Pístnice do tlumičů. Chromování na míru - standardní výrobní program. Vrstva 20-30 mikronů.
Tvrdochrom na vnějším průměru - repase. Dolní polovina proti pokovu chráněna. Nanesena větší vrstva - po chromování se dílec bude brousit na požadovaný rozměr.
Repase hřídelek do motocyklu. Chromována silná vrstva, tloušťka povlaku > 100 mikrometrů. Díly se následně brousí na správný rozměr.
Chromování velké vrstvy do vnitřního průměru. Opět repase, úprava je určena pro následné broušení na míru.
Chromovací vana...
Repase hřídele. Velká vrstva - stovky mikronů. Při takových vrstvách se obvykle na hranách (které odvádí nejvíce proudu) tvoří výrůstky, "dendrity". Odstraní se při broušení.