mechanické předúpravy


PÍSKOVÁNÍ

Popis:

Otryskáním balotinou se povrch mechanicky očistí od oxidů, zbytků barev nebo jiných nečistot.

Při opravách povrchů se pískováním vytvoří stejnorodý základ pro další pokov.

Využívá se také jako aktivační operace v případech, když na povrchu nedrží pokov v důsledku pasivity povrchu a nelze povrch aktivovat chemicky (některé materiály, předcházející tepelné operace apod, zapečené nečistoty,...)

Zařízení:

Tryskací kabina o rozměrech 800x800x800mm.

Specifikace výrobku:

Různorozdé kovové předměty, rozměrově omezeno velikostí kabiny a dvířky. Větší díly a komplikovanější díly na základě předchozí konzultace. Max. cca 500x500 mm.