Certifikace

Firma MZ-chrom, s.r.o. chce poskytovat kvalitní služby v oblasti povrchových úprav tak, aby očekávání zákazníků byla uspokojena v co nejvyšší míře. Z toho vyplývá koncepce systému řízení kvality a základní strategické cíle:

Orientace na zákazníka
  • Vnímání kvality jako pochopení potřeb a požadavků zákazníka.
  • Věnování maximální pozornosti strategickým zákazníkům; náležitou péči věnovat i zákazníkům menším.
  • Získávání a udržování dobrého jména firmy, zvyšování důvěry zákazníka v kvalitu našich služeb.
Neustálý vývoj
  • Neustálé zlepšování systému managementu kvality a služeb, a to ve shodě nejen s potřebami zákazníka, ale také s legislativními požadavky, normami, specifikacemi a příslušnými předpisy.
  • Vytváření kladného hospodářského výsledku při zachování kvality a cenové konkurenceschopnosti produktů, přitom s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
  • Zlepšování procesů a využívání nových poznatků nejen v technologiích povrchových úprav.
  • Optimalizace pracovního prostředí a podmínek pro odvádění bezchybné a bezpečné práce a větší spokojenost zaměstnanců.

Vedení se zavazuje zajistit vytvoření potřebných zdrojů a podmínek k naplnění této Politiky kvality.